Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-148-2020 Σύμφωνο συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.pdf 395k
1-149-2020 Προκήρυξη εκλογών κοινότητα Ρυμνίου.pdf 273k
1-150-2020 Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για Τεχνική Υπηρεσία.pdf 284k
1-151-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης για Δ.νση Περιβάλλοντος.pdf 281k
1-151-2020 Πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης για Δ.νση Περιβάλλοντος..pdf 281k
1-152-2020 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής με ΔΙΑΔΥΜΑ με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ.pdf 618k
1-153-2020 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής με ΔΙΑΔΥΜΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf 676k
1-154-2020 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής με ΔΙΑΔΥΜΑ, Μελέτη διαχείρισης στερεών αποβλήτων.pdf 638k
1-155-2020 Τροποποίηση Αναμόρφωση προυπολογισμού 2020.pdf 438k
1-156-2020 Οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους πολίτες.pdf 443k
1-157-2020 Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης..pdf 277k
1-158-2020 Κατανομή Β δόσης 2020 στις σχολικές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 265k
1-159-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.000 12.000.pdf 351k
1-160-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 10.568,17 & 12.000.pdf 444k
1-161-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.000 & 12.063.pdf 444k
1-162-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.000 & 10.373,05.pdf 444k
1-163-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.000 & 11718,49.pdf 446k
1-164-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.000 & 11802,19.pdf 445k
1-165-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.000 & 12.063.pdf 446k
1-166-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.927,49 & 11.753,75.pdf 445k