Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 41 - 53 από 53 αποτελέσματα.
Όνομα Μέγεθος
039-2018 Γνωμοδότηση για τη Μελέτη φωτοβολταίκού στην Τ.Κ. Σιδερών στην NOTIAS A.E.pdf 518k
040-2018 Γνωμοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη περιοχής ΟΣΕ.pdf 2,5MB
041-2018 Γνωμοδότηση για δημιουργία 2ης Εικαστικών Παρεμβάσεων.pdf 351k
042-2018 Αποδοχή αιτήματος της Δημητράκη Αγγελικής για κοπή δένδρου στα κοιμητήρια.pdf 250k
043-2018 Γνωμοδότηση για τη Μελέτη βιορευστών στην Τ.Κ. Καλαμιάς.pdf 697k
044-2018 Γνωμοδότηση για τη Μελέτη γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου στην ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ & ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ Ο.Ε.pdf 463k
045-2018 Γνωμοδότηση για τη Μελέτη ορυκτού ασβεστίτη στην Τ.Κ. Κοιλάδας στην ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ.pdf 346k
046-2018 Γνωμοδότηση για τη Μελέτη φωτοβολταίκού στην Τ.Κ. Σιδερών στην EAST PV.pdf 348k
047-2018 Γνωμοδότηση για τη Μελέτη φωτοβολταίκού στην Τ.Κ. Σιδερών στην EAST PV 2.pdf 493k
048-2018 Γνωμοδότηση για τη Μελέτη φωτοβολταίκού στην Τ.Κ. Σιδερών στην NOTIAS A.E 2.pdf 477k
049-2018 Έγκριση παράτασης μουσικής στον Καλιαμπάκα Χαρίσιο του Δημητρίου στην Τ.Κ. Λευκοπηγής.pdf 208k
050-2018 Έγκριση παράτασης μουσικής στον Παπανικολάου Ζήση του Ηλία στην Τ.Κ. Καρυδίτσας.pdf 208k
051-2018 Γνωμοδότηση για τροποποίηση της 487-2018 ΑΔΣ (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ΟΣΕ, Λασσάνη).pdf 202k
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 41 - 53 από 53 αποτελέσματα.