Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2011 197 0
2012 303 0
2013 353 0
2014 527 0
2015 495 0
2016 361 0
2017
Υποφάκελοι: 2017 (B)
479 1
2018 410 0
2019 519 0
2020 606 0
2021 727 0
2022 797 0
2023 536 0
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
142-2013 Όροι για τον Καθαρισμό ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 115k
143-2013 Ορισμός πληρεξούσιο δικηγόρου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης υπόθεση ΕΡΓΟΚΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΤΕΒΕ.pdf 79k
144-2012 Απευθείας στον ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟ ΖΗΣΗ για Ανακατασκυή στρώσεων κυκλοφορίας πόλεως Κοζάνης.pdf 111k
144-2013 Ορισμός πληρεξούσιο δικηγόρου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης υπόθεση ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε(1).pdf 79k
144-2013 Ορισμός πληρεξούσιο δικηγόρου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης υπόθεση ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.pdf 79k
145-2012 Κατακύρωση της προμήθειας ελαιολιπαντικών για το 2012.pdf 128k
145-2013 Απόδοση λογαριασμού από τον Μανθούλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου για την 38-2013 απόφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 98k
146-2012 Κατακύρωση του έργου Διαγραμμίσεις εσωτερικού δικτύου οδοποιίας 2012.pdf 126k
146-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρίσιου.pdf 104k
147-2012 Απόρριψη ενστάσεων για τη μίσθωση ακινήτου της Πολεοδομίας.pdf 164k
147-2013 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2012 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 131k
148-2012 Κατακύρωση ασφαλιστικών συμβολαίων για το 2012.pdf 111k
148-2013 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2012 κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 134k
149-2012 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 7ο Νηπιαγωγείο.pdf 141k
149-2013 Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 102k
150-2012 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 18ο Νηπιαγωγείο.pdf 140k
150-2013 Όροι για τις Διαμορφώσεις οικοδομικές εργασίες δημοτικών κτιρίων - υποδομών.pdf 222k
151-2012 Όροι για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Οινόη.pdf 127k
151-2013 Κατακύρωση το πανηγύρι του Δρεπάνου ΛοΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 101k
152-2012 Όροι για τις δράσεις δημοσιότητας και ευασθητοποίησης κοινού.pdf 313k