Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2011 197 0
2012 303 0
2013 353 0
2014 527 0
2015 495 0
2016 361 0
2017
Υποφάκελοι: 2017 (B)
479 1
2018 410 0
2019 519 0
2020 606 0
2021 727 0
2022 797 0
2023 536 0
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
124-2012 Έγκριση γενόμενων δαπανών.pdf 136k
124-2013 Κατακύρωση για την προμήθεια λατομικών - αδρανών υλικών για το 2013(1).pdf 118k
124-2013 Κατακύρωση για την προμήθεια λατομικών - αδρανών υλικών για το 2013.pdf 118k
125-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 121k
125-2013 Διαπραγμάτευση για την Προμήθεια σίτισης στον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 102k
126-2012 Κατακύρωση της Κατασκευής Βιοκλιματικού Σχολικού Συγκροτήματος στη ΖΕΠ.pdf 126k
126-2013 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών μικρών έργων για το 2013.pdf 117k
127-2012 Κατακύρωση για το κλάδεμα υψηλών & επικίνδυνων δέδνρων.pdf 117k
127-2013 Τροποποίηση της 243-2012 για τα Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ.pdf 97k
128-2012 Όροι για την Προμήθεια επιδεικτικού εκπαιδευτικού συστήματος ΑΠΕ.pdf 726k
128-2013 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 56-2013 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 114k
129-2012 Απόρριψη ένστασης του ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ για την Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου.pdf 121k
129-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου - Απριλίου 2013 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 107k
130-2012 Απευθείας στον ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ για Συντηρήση οδών με ασφαλτόμιγμα Ελλησπόντου.pdf 111k
130-2013 Όροι για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων διαφημιστικών μέσων.pdf 309k
131-2012 Απευθείας στον ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟ ΖΗΣΗ για Συντηρήση οδών με ασφαλτόμιγμα Ελίμειας.pdf 111k
131-2013 Όροι για μηχανογραφικό λογισμικό για το 2013.pdf 151k
132-2012 Κατακύρωση της προμήθειας τροφίμων Π.Σ για το 2012.pdf 155k
132-2013 Όροι για ασφαλιστικά συμβόλαια για το 2013.pdf 108k
133-2012 Έγκριση γενόμενων δαπανών.pdf 123k