Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2011 197 0
2012 303 0
2013 353 0
2014 527 0
2015 495 0
2016 361 0
2017
Υποφάκελοι: 2017 (B)
479 1
2018 410 0
2019 519 0
2020 606 0
2021 727 0
2022 797 0
2023 536 0
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
203-2012 Όροι για το ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ.pdf 129k
204-2012 Αποζημίωση από αναλογισμό Ευρενιάδης Πρόδρομος του Αβραάμ.pdf 107k
206-2012 Απόδοση λογαριασμού από τον Βλάχο Σωτήριο για την 143-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 104k
207-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 111k
208-2012 Κατακύρωση για το ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ.pdf 116k
209-2012 Κατακύρωση για το Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Κοζάνης(1).pdf 116k
209-2012 Κατακύρωση για το Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Κοζάνης.pdf 116k
210-2012 Νέα Κατακύρωση του έργου αναπλάσεις Κ.Χ στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.pdf 135k
211-2012 Όροι για τη Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση κλπ.pdf 258k
211-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 118k
212-2012 Τροποποποίηση της 5-2012 αποφ περί Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμών έργων για το 2012.pdf 112k
212-2013 Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντικατάστασης αρδευτικού Αιανής στον Δημήτριο Βλάχο(1).pdf 98k
212-2013 Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντικατάστασης αρδευτικού Αιανής στον Δημήτριο Βλάχο.pdf 98k
213-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 119k
213-2013 Όροι για τη μίσθωση 35 μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων.pdf 131k
214-2012 Μη άσκηση έφεσης για υπόθεση Aleksander Uzuni του Abdyl.pdf 108k
214-2013 Κατακύρωση προμήθειας αναρροφητικού σαρώθρου.pdf 109k
215-2012 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 184-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 106k
215-2013 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2014.pdf 84k
216-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου - Αυγούστου 2012 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 109k