Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2011 197 0
2012 303 0
2013 353 0
2014 527 0
2015 495 0
2016 361 0
2017
Υποφάκελοι: 2017 (B)
479 1
2018 410 0
2019 519 0
2020 606 0
2021 727 0
2022 797 0
2023 536 0
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
030-2013 Κατακύρωση για την εκποίηση δυο παλιών οχημάτων του Δήμου.pdf 101k
031-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Κάτω Κώμης.pdf 96k
031-2013 Έγκριση πρακτικού προμήθειας υγρών καυσίμων και παραπομπή στο Δ.Σ.pdf 103k
032-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Κλείτου.pdf 98k
032-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων Π.Ο.Ε..pdf 111k
033-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας.pdf 98k
033-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 158k
034-2013 Όροι για τον καθαρισμό κτιρίων της Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 119k
035-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Λευκόβρυσης.pdf 98k
035-2013 Όροι για την Προμήθεια σίτισης στον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 188k
036-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Λευκοπηγής.pdf 97k
036-2013 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2013.pdf 159k
037-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Μαυροδενδρίου.pdf 103k
037-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 104k
038-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης.pdf 99k
038-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Μανθούλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου.pdf 104k
039-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Ξηρολίμνης.pdf 98k
039-2013 Όροι για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών για το 2013.pdf 202k
040-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Πετρανών.pdf 98k
041-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Πολυμύλου.pdf 99k