Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2011 197 0
2012 303 0
2013 353 0
2014 527 0
2015 495 0
2016 361 0
2017
Υποφάκελοι: 2017 (B)
479 1
2018 410 0
2019 519 0
2020 606 0
2021 727 0
2022 797 0
2023 536 0
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
084-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 118k
084-2013 Όροι για τη μίσθωση με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Ρυακίου.pdf 103k
085-2012 Κατακύρωση του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ηπειρώτικα(1).pdf 131k
085-2012 Κατακύρωση του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ηπειρώτικα.pdf 131k
085-2013 Όροι για τη μίσθωση με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Πολυμύλου.pdf 102k
086-2012 Όροι για την προμήθεια λαμπτήρων για το 2012.pdf 255k
086-2013 Όροι για τη μίσθωση με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Ακρινής.pdf 102k
087-2012 Όροι για την προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρολογικών για το 2012.pdf 286k
087-2013 Έγκριση χορήγησης τρίμηνων αποδοχών στην Παπαναστασίου Βασιλική του Αθανασίου.pdf 100k
088-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 121k
089-2012 Διαπραγμάτευση για τα Τρόφιμα των Παιδικών Σταθμών του Δήμου για το 2012.pdf 121k
089-2013 Έγκριση χορήγησης οικον. ενίσχυσης σε άπορες οικογένειες για το Κληροδότημα ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 116k
090-2012 Έγκριση γενόμενων δαπανών.pdf 119k
090-2013 Όροι για την προμήθεια λατομικών - αδρανών υλικών για το έτος 2013.pdf 176k
091-2012 Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης δέσμευσης πιστώσεων.pdf 122k
091-2013 Όροι για οικοδομικά υλικά για το 2013.pdf 167k
092-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 109k
092-2013 Όροι για ηλεκτρονικό εξοπλισμό για το 2013.pdf 210k
093-2012 Αποζημίωση από προσκύρωση Ιωάννας Σιμιτσής - Στέλλα Ζιάγκα.pdf 106k
093-2013 Όροι για έτοιμο σκυροδέμα, τσιμεντοπροϊόντων και ασφαλτικών για το 2013.pdf 187k