Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
210-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 239k
211-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 233k
212-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αμυγδαλιάς.pdf 240k
213-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 270k
214-2016 Απευθείας ανάθεση σε ορκωτό τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2015.pdf 212k
215-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Ελίμειας.pdf 346k
216-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Αιανής.pdf 340k
217-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Κοζάνης.pdf 365k
218-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη.pdf 347k
219-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 349k
220-2016 Όροι για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και την Κοινωφελή Επιχείρηση.pdf 854k
221-2016 19η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 254k
222-2016 Κατακύρωση για Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κρόκου.pdf 335k
223-2016 Απευθείας ανάθεση συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 211k
224-2016 Απευθείας ανάθεση αποκατάσταση -συντήρηση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη.pdf 210k
225-2016 Απευθείας ανάθεση αποκατάσταση -συντήρηση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 210k
226-2016 Κατακύρωση για αμπέλι και οπωροφόρα δένδρα στην Τ.Κ. Κοίλων (Γκέκα Τρύρωνα)(1).pdf 203k
226-2016 Κατακύρωση για αμπέλι και οπωροφόρα δένδρα στην Τ.Κ. Κοίλων (Γκέκα Τρύρωνα).pdf 203k
227-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αυγής.pdf 202k
228-2016 Όροι για την εκμίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Κοζάνης.pdf 256k