Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
229-2016 Έγκριση 2ου πρακτικού και νέοι όροι για εκμίσθωση καταστήματος επι της οδού Ι. Τράντα 2.pdf 243k
230-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την προμήθεια αλατιού για 2016-2017.pdf 319k
231-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπισμού.pdf 446k
232-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την προμήθεια υλικών για το κλειστό της Λευκόβρυσης.pdf 391k
233-2016 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2017.pdf 201k
234-2016 Tέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος για το 2017.pdf 205k
235-2016 Δικαίωμα βοσκής για το 2017.pdf 207k
236-2016 Ειδικό τέλος στάθμευσης για έργα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2017.pdf 201k
237-2016 Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους χρήσης και τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών για το 2017.pdf 215k
238-2016 Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια Κοζάνης για το 2017.pdf 207k
239-2016 Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2017.pdf 210k
240-2016 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2017.pdf 200k
241-2016 Τέλος διαφήμισης για το 2017.pdf 227k
242-2016 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2017.pdf 228k
243-2016 Τέλος χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων αυτοκινήτων (γκαράζ) για το 2017.pdf 200k
244-2016 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το 2017.pdf 211k
245-2016 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2017.pdf 202k
246-2016 Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων για το 2017.pdf 205k
247-2016 Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού για πολύτεκνους, απόρους και ΑΜΕΑ, για το 2017.pdf 200k
248-2016 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2017.pdf 285k