Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
269-2016 Όροι για Συμπληρωματικές εργασίες για τη Βιβλιοθήκη.pdf 496k
270-2016 Άσκηση αγωγής για καταβολή μισθωμάτων για ΦΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.pdf 221k
271-2016 Άσκηση αγωγής για καταβολή μισθωμάτων για ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του Δημητρίου.pdf 210k
272-2016 Άσκηση αγωγής για καταβολή μισθωμάτων για ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη.pdf 205k
273-2016 Άσκηση αγωγής για καταβολή μισθωμάτων για ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.pdf 204k
274-2016 Άσκηση αγωγής για καταβολή μισθωμάτων για ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Εμμανουήλ.pdf 210k
275-2016 Άσκηση αγωγής για καταβολή μισθωμάτων για ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου.pdf 200k
276-2016 Άσκηση αγωγής για καταβολή μισθωμάτων για από την ΙΚΑΡΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Τ.Α.Ξ.Ε.pdf 197k
277-2016 Κατάργηση της 261-2016 αποφ. Ο.Ε και Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών έως 31.12.2016.pdf 234k
278-2016 Όροι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Κοζάνης.pdf 1.020k
279-2016 Όροι για την προμήθεια υπολοιπόμεων στολών για τη Δημοτική Αστυνομία.pdf 378k
280-2016 7η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 214k
281-2016 15η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 223k
282-2016 21η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 272k
283-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).pdf 285k
284-2016 Άγονη η δημοπρασία και νέοι όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κοιλάδας.pdf 240k
285-2016 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Αποστολίδη Παναγιώτη πρωην Αντιδημάρχου Κοζάνης.pdf 199k
286-2016 5η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 186-2016 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 224k
287-2016 6η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2016 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 220k
288-2016 2η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 161-2016 αποφ Οικον. Επιτρ.(κοινωνικών βοηθειών).pdf 198k