Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
309-2016 Κατακύρωση για την προμήθεια αλατιού για 2016-2017.pdf 293k
310-2016 Κατακύρωση για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Ελίμειας.pdf 245k
311-2016 Κατακύρωση για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Αιανής.pdf 228k
312-2016 Κατακύρωση για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 268k
313-2016 Κατακύρωση για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη.pdf 271k
314-2016 Κατακύρωση για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Κοζάνης.pdf 338k
315-2016 Κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Ελίμειας..pdf 219k
316 -2016 Κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Ελλησπόντου..pdf 208k
317-2016 Κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη..pdf 210k
318-2016 Κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για τις εργασίες αποχιονισμού 2016 -2017 ΔΕ Κοζάνης..pdf 237k
319-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού..pdf 402k
320-2016 17η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016..pdf 216k
321-2016 Κατάργηση της 45-2016 απόφασης Ο.Ε. και Εισηγητική έκθεση δ΄ τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού..pdf 316k
322-2016 Προέλεγχος Ισολογισμού και Απολογισμού 2015 Δήμου Κοζάνης.pdf 259k
323-2016 23η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων..pdf 223k
324-2016 Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή τεχνικών στην Τ.Κ. Κοίλων..pdf 205k
325-2016 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση - Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Ελλησπόντου..pdf 205k
326-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κοιλάδας..pdf 204k
327-2016 Όροι για την Εσωτερική οδοποιία Νέας Ποντοκώμης..pdf 436k
328-2016 Κατακύρωση για Κατασκευή τεχνικών έργων 2016..pdf 404k