Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
330-2016 Κατακύρωση για Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Α. Κώμης, Οινόης, Μηλέας, Πετρανών, Πτελέας, Σιδερών & Ν. Νικόπολης..pdf 431k
331-2016 Κατακύρωση για Ενεργειακή αναβάθμιση αίθουσας Τέχνης..pdf 468k
332-2016 Κατακύρωση για Συντήρηση σχολικών κτιρίων Τετραλόφου, Μαυροδενδρίου, Δρεπάνου, Πετρανών κλπ..pdf 473k
333-2016 Κατακύρωση για Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Αγίου Δημητρίου..pdf 489k
334-2016 Κατακύρωση για την Οικιστική αναβάθμιση Δ.Ε. Κοζάνης..pdf 420k
335-2016 Άγονος και επαναδημοπράτηση για την εκμίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Κοζάνης..pdf 202k
336-2016 Άγονος και διαπραγμάτευση για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπισμού..pdf 249k
337-2016 Κατακύρωση για την προμήθεια υπολοιπόμεων στολών για τη Δημοτική Αστυνομία..pdf 268k
338-2016 Κατάργηση της 283-2016 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων..pdf 288k
339-2016 Καθορισμός όρων για το Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ..pdf 211k
340-2016 Κατακύρωση για μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων (press container)..pdf 228k
341-2016 6η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 287-2016 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 226k
342-2016 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΤΕΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ.pdf 195k
343-2016 2η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 199k
344-2016 2η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 199k
345-2016 Όροι για την προμήθεια χρωμάτων, ξυλουργικών, σιδηρικών, υδραυλικών.pdf 566k
346-2016 Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 852k
347-2016 18η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 239k
348-2016 3η Ανατροπές ανακλήσεις δεσμεύσεων οικ. έτους 2016.pdf 204k
349-2016 24η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 224k