Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
020-2016 Τροποποίηση σύνταξης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 272k
021-2016 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 220k
022-2016 3η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 285k
023-2016 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2016 στον Βαρδάκα Γεώργιο.pdf 201k
024-2016 1η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 2-2016 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 223k
025-2016 2η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 219k
026-2016 Κατακύρωση για εκμίσθωση καταστήματος επί της Βαλταδώρων 2 (πρώην Σισμάνογλου).pdf 199k
027-2016 Κατακύρωση για αρωματικά φυτά στην Τ.Κ. Άνω Κώμης (Γιαννάκης Παναγιώτης).pdf 200k
028-2016 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου (Καρανάκη Ελεονώρα).pdf 197k
029-2016 4η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 202k
030-2016 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 224k
031-2016 5η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 251k
032-2016 1η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 204k
033-2016 Άγονη δημοπρασία και εξεύρεση μισθωτή για την εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 198k
034-2016 Απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης ακινήτου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 224k
035-2016 Άγονη δημοπρασία και ανάθεση σε μεσίτη κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 196k
036-2016 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης Κοινοτικού Καταστήματος στο Κλείτος.pdf 230k
037-2016 Όροι για την εκμίσθωση στα Κοίλα (Γρηγοριάδης Σάββας).pdf 230k
038-2016 Όροι για εκποίηση έκτασης στα Κοίλα (Κουκουτάρης).pdf 255k
039-2016 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Αποστολίδη Παναγιώτη πρωην Αντιδημάρχου Κοζάνης.pdf 200k