Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
040-2016 Άσκηση έφεσης κατά απόφασης για τριάντα έξι (36) καθαρίστριες σε σχολεία (Αλεξιάδου κλπ).pdf 198k
041-2016 Άσκηση έφεσης κατά απόφασης για Πούλιο Χρήστο.pdf 198k
042-2016 Μη άσκηση έφεσης για υπόθεση Βασιλείου Τσεκουρώνα για γήπεδο Πολυμύλου.pdf 197k
043-2016 Άσκηση προσφυγής κατά απόφασης του ΙΚΑ Κοζάνης.pdf 200k
044-2016 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 248k
045-2016 Εισηγητική έκθεση δ΄ τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 315k
046-2016 6η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 219k
047-2016 2η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 213k
048-2016 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σκήτης (Μαρασλίδης Ιωάννης).pdf 265k
049-2016 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σκήτης (Διαμαντίδης Ευστάθιος).pdf 270k
050-2016 Όροι για εργασία επισκευή και συντήρηση οχημάτων.pdf 679k
051-2016 Όροι για την προμήθεια ανταλλακτικών - μπαταριών-αναλώσιμων οχημάτων.pdf 1,1MB
052-2016 Όροι για τη Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container).pdf 304k
053-2016 Αποδοχή δωρεάς για χρήση 2 σχολικών λεωφορείων.pdf 191k
054-2016 Όροι για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 519k
055-2016 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σιδερών (Τσουτζίδης Βασίλειος).pdf 266k
056-2016 Όροι για την προμήθεια καυσίμων για 12 μήνες.pdf 451k
057-2016 Παράσταση στον Άρειο Πάγο για υπόθεση Αντωνίου Καζαντζίδη.pdf 210k
058-2016 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 223k
059-2016 7η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 232k