Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
121-2016 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας Ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης Κοινοτικού Καταστήματος στο Κλείτος.pdf 212k
122-2016 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 233k
123-2016 14η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 205k
124-2016 Απόρριψη ένστασης ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ για την προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών.pdf 334k
125-2016 Κατακύρωση για τη Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών.pdf 340k
126-2016 Κατακύρωση για Συντήρηση Κοιμητηρίων.pdf 274k
127-2016 Κατακύρωση και διαπραγμάτευση για την προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων.pdf 439k
128-2016 4η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 208k
129-2016 Απευθείας ανάθεση για την Αποκατάσταση υδραύλακα Τ.Κ. Λευκόβρυσης.pdf 204k
130-2016 3η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 70-2016 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 224k
131-2016 4η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαϊου - Ιουνίου 2016 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 222k
132-2016 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ.pdf 194k
133-2016 Άγονος και διαπραγμάτευση για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης.pdf 256k
134-2016 Όροι για Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.pdf 464k
135-2016 Όροι για Κατασκευή πεζοδρίων Δ.Κ. Κρόκου.pdf 461k
136-2016 Απευθείας ανάθεση για την Αποκατάσταση - συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Ελίμειας.pdf 207k
137-2016 Όροι για Αγροτική Οδοποιία.pdf 383k
138-2016 Όροι για πτηνοτροφική εγκατάσταση στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου (Προσαλέντη Αδαμαντίου).pdf 258k
139-2016 Απόρριψη της ένστασης ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, κατακύρωση και απευθείας ανάθεση για εργασία επισκευή και συντήρηση οχημάτων.pdf 316k
140-2016 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 221k