Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
141-2016 15η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 361k
142-2016 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Λευκοπηγής (της Βατάλη Αγγέλου).pdf 196k
143-2016 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Καζαντζίδου Ουρανία).pdf 196k
144-2016 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Τσαβδαρίδου Όλγα).pdf 197k
145-2016 Όροι για εκμίσθωση καταστήματος επι της οδού Ι. Τράντα 2.pdf 241k
146-2016 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 5ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 269k
147-2016 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 9ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 269k
148-2016 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 14ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 270k
149-2016 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το α΄τμήμα του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 269k
150-2016 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το β΄τμήμα του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 270k
151-2016 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το α΄τμήμα του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 270k
152-2016 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το β΄τμήμα του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 270k
153-2015 Τροποποίηση της 407-2016 ΑΟΕ περί Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2016.pdf 255k
154-2016 Όροι για Κατασκευή τεχνικών έργων 2016.pdf 472k
155-2016 Όροι για Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Α. Κώμης, Οινόης, Μηλέας, Πετρανών, Πτελέας, Σιδερών & Ν. Νικόπολης.pdf 477k
156-2016 Όροι για Ενεργειακή αναβάθμιση αίθουσας Τέχνης.pdf 473k
157-2016 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 261k
158-2016 16η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 225k
159-2016 Κατακύρωση για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης Κοινοτικού Καταστήματος στο Κλείτος.pdf 203k
160-2015 1η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 71-2016 αποφ Οικον. Επιτρ.(κοινωνικών βοηθειών).pdf 201k