Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
182-2015 Κατακύρωση για την Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής.pdf 211k
183-2015 Κατακύρωση για τις Αναδιαμορφώσεις και ανακατασκευές υποδομών.pdf 202k
184-2015 Κατακύρωση για Επισκευές ΔΕ Ελλησπόντου - Δημ. Υψηλάντη - Αιανής - Ελίμειας.pdf 202k
185-2015 Κατακύρωση για Επισκευές οδοστρωμάτων ΔΕ Αιανής - Ελίμειας - Δημ. Υψηλάντη - Ελλησπόντου.pdf 201k
186-2015 3η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 67-2015 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 226k
187-2015 4η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαίου - Ιουνίου 2015 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 220k
188-2015 1η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 42-2015 αποφ Οικον. Επιτρ.(κοινωνικών βοηθειών).pdf 198k
189-2015 2η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 204k
190-2015 1η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 197k
191-2015 Όροι για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.pdf 517k
192-2015 Όροι για τη μίσθωση μηχανημάτων για το έτος 2015.pdf 334k
193-2015 4η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Κοίλων.pdf 208k
194-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.pdf 209k
195-2015 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πτελέας.pdf 207k
196-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Βατερού.pdf 209k
197-2015 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Εξοχής.pdf 208k
198-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 207k
199-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Ανθοτόπου.pdf 207k
200-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Σπάρτου.pdf 208k
201-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Σκήτης.pdf 207k