Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
202-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πετρανών.pdf 214k
203-2015 Τερματισμός της εκμίσθωσης καταστήματος επί της Πλ. Νίκης - Πανδώρας- Βαλταδώρων.pdf 196k
204-2015 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Κοίλων (Γκόγκος Ευάγγελος).pdf 196k
205-2015 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Κοίλων (Ιτσκος Ιωάννης).pdf 196k
206-2015 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Κοίλων (Γώγος Μιχαήλ).pdf 196k
207-2015 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σκήτης (Διαμαντίδου Μαρία).pdf 198k
208-2015 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σκήτης (Διαμαντίδου Ελένη).pdf 198k
209-2015 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σκήτης (Τζελίνη Παναγιώτα).pdf 197k
210-2015 Τερματισμός της εκμίσθωσης καταστήματος επί της Βαλταδώρων 2.pdf 195k
211-2015 Τερματισμός της εκμίσθωσης καταστήματος επί της Τσιμηνάκη 2.pdf 194k
212-2015 Αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.pdf 207k
213-2015 Κατακύρωση για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 334k
214-2015 Κατακύρωση για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.pdf 358k
215-2015 Άσκηση προσφυγής για ΙΚΤΙΝΟΣ - Ορισμός Τσιαμπράζη.pdf 210k
216-2015 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 228k
217-2015 Εισηγητική έκθεση β΄ τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 314k
218-2015 Κατακύρωση για Ανάπλαση του Ο.Τ. 33 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.pdf 208k
219-2015 Όροι για οδοστρώματα επισκευές Κοζάνης (2015).pdf 378k
220-2015 Απευθείας ανάθεση για την ανακατασκευή όψεων-άρση επικινδυνότητας-χρωματισμοί σχολικού κτιρίου Μούκα.pdf 206k
221-2015 Απευθείας ανάθεση για την ανακατασκευή τουαλετών σχολικού κτιρίου Μεγδάνη - 11ου Δημοτικού Σχολείου.pdf 204k