Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
262-2015 4η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πτελέας.pdf 208k
263-2015 4η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Σκήτης.pdf 208k
264-2015 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Βατερού.pdf 209k
265-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πετρανών.pdf 210k
266-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Ποντοκώμης.pdf 210k
267-2015 4η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 213k
268-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Κοντοβουνίου.pdf 209k
269-2015 Όροι για την Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης.pdf 385k
270-2015 4η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 207k
271-2015 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 230k
272-2015 2η Ανάκληση αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2015.pdf 217k
273-2015 12η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 213k
275-2015 5η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου - Αυγούστου 2015 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 221k
276-2015 Αποδοχή ένστασης Πάντζιου Αστερίου για τη μίσθωση ακινήτου για το ΚΑΠΗ Άνω Κώμης.pdf 298k
277-2015 Όροι για τις Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου 2015.pdf 452k
278-2015 Τροποποίηση της 226-2014 απόφασης Ο.Ε περί έγκρισης εκμισθώσεων διαμερισμάτων κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 228k
279-2015 Όροι για το ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ.pdf 229k
280-2015 Όροι χωραφιών Βατερού.pdf 227k
281-2015 Όροι χωραφιών Καρυδίτσας.pdf 229k
282-2015 Όροι χωραφιών Χρωμίου.pdf 229k