Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
363-2015 Εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 312k
364-2015 Κατακύρωση για τις Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου 2015.pdf 208k
365-2015 Κατακύρωση για οδοστρώματα επισκευές Κοζάνης (2015).pdf 207k
366-2015 Κατακύρωση για την Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης.pdf 209k
367-2015 Απευθείας ανάθεση για την Κατασκευή Βάσεων - Περιφράξεων Γηπέδου Αιανής.pdf 202k
368-2015 Κατακύρωση χωραφιών Σπάρτου.pdf 200k
369-2015 Κατακύρωση για την Προμήθεια αλατιού για την χειμερινή περίοδο 2015-2016.pdf 207k
370-2015 Κατακύρωση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.pdf 501k
371-2015 Απευθείας ανάθεση για εργασία συντήρησης - επισκευής οχημάτων για το 2015.pdf 227k
372-2015 5η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 275-2015 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 226k
373-2015 6η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2015 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 220k
374-2015 Όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της Βαλταδώρων 2 (πρώην Σισμάνογλου).pdf 234k
375-2015 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Μυλωνά Ελένη).pdf 268k
376-2015 Όροι για αρωματικά φυτά στην Τ.Κ. Άνω Κώμης (Γιαννάκης Παναγιώτης).pdf 264k
377-2015 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σιδερών (Τοπαλίδου Ελένη).pdf 264k
378-2015 6η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 207k
379-2015 Όροι για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 12 μήνες.pdf 458k
380-2015 Όροι για την προμήθεια στολών και παρελκόμενων Δημοτικής Αστυνομίας.pdf 311k
381-2015 14η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 497k
382-2015 3η Ανάκληση αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2015.pdf 489k