Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
403-2015 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2016.pdf 434k
404-2015 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2016.pdf 433k
405-2015 Τέλος διαφήμισης για το 2016.pdf 460k
406-2015 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το 2016.pdf 209k
407-2015 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2016.pdf 585k
408-2015 Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2016.pdf 475k
409-2015 Τέλος χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων αυτοκινήτων (γκαράζ) για το 2016.pdf 428k
410-2015 Όροι για προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών Δήμου Κοζάνης και Κοινωφελούς 2016.pdf 2,1MB
411-2015 Ρύθμιση του δανείου του Δήμου από την Συνεταιριστική Τράπεζα.pdf 434k
412-2015 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2016.pdf 854k
413-2015 Όροι για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.pdf 500k
414-2015 Προέλεγχος Ισολογισμού και Απολογισμού 2014 Δήμου Κοζάνης.pdf 254k
415-2015 15η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 246k
416-2015 4η Ανάκληση αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2015.pdf 213k
417-2015 17η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 203k
418-2015 6η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 200k
419-2015 Αποδοχή αίτησης ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε..pdf 199k
420-2015 Παραλαβή μελέτης για Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής.pdf 196k
421-2015 Έγκριση πρακτικού και διαπραγμάτευση για εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών 2015 - 2016.pdf 245k
422-2015 Απόρριψη ένστασης Νίτσα και έγκριση πρακτικού και διαπραγμάτευση για τη μίσθωση μηχανημάτων για το έτος 2015.pdf 277k