Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
423-2015 Άσκηση κατάθεσης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης Ποντοκώμης.pdf 196k
424-2015 Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Κοζάνης.pdf 374k
425-2015 Ανάκληση της 212-2015 Α.Ο.Ε. και αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.pdf 241k
426-2015 Έγκριση πρακτικού και νέοι όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της Βαλταδώρων 2 (πρώην Σισμάνογλου).pdf 236k
427-2015 Έγκριση πρακτικού και επαναδημοπράτηση για αρωματικά φυτά στην Τ.Κ. Άνω Κώμης (Γιαννάκης Παναγιώτης).pdf 198k
428-2015 Έγκριση πρακτικού και επαναδημοπράτηση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σιδερών (Τοπαλίδου Ελένη).pdf 199k
429-2015 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Μυλωνά Ελένη).pdf 199k
430-2015 Απευθείας ανάθεση για εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών 2015 - 2016.pdf 216k
431-2015 16η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 226k
432-2015 18η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 202k
433-2015 7η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 212k
434-2015 1η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 197k
435-2015 2η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 199k
436-2015 Κατακύρωση της δημοπρασίας για την Κατεδάφιση υδατόπυργου Τ.Κ. Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.pdf 209k
437-2015 Κατακύρωση και διαπραγμάτευση για την προμήθεια στολών και παρελκόμενων Δημοτικής Αστυνομίας.pdf 266k
438-2015 Έγκριση και διαπραγμάτευση για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.pdf 197k
439-2015 Ματαίωση και τερματισμός διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για δομή στήριξης - αυτιστικά.pdf 223k
440-2015 Έγκριση και εκ νέου δημοπράτηση των εκμισθώσεων διαμερισμάτων κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 198k
441-2015 Έγκριση Απολογισμού 2014 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 319k
442-2015 Άσκηση κατάθεσης αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτρίωσης Ποντοκώμης.pdf 199k