Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
483-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Λυγερής.pdf 205k
484-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Νέας Νικόπολης.pdf 204k
485-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Οινόης.pdf 203k
486-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πτελέας.pdf 204k
487-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Ροδιανής.pdf 204k
488-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Ρυακίου.pdf 204k
489-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Ρυμνίου.pdf 203k
490-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Σιδερών.pdf 203k
491-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Σκήτης.pdf 204k
492-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Σπάρτου.pdf 203k
493-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Χρωμίου.pdf 204k
494-2015 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 221k
495-2015 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 229k
496-2015 Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 285k
497-2015 3η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 345-2015 αποφ Οικον. Επιτρ. (κοινωνικών βοηθειών).pdf 199k