Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
041-2015 2η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 173k
042-2015 1η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 156k
043-2015 1η Άσκηση μήνυσης κατ΄αγνώστων για πυρκαγιά σε κάδους απορριμμάτων.pdf 142k
044-2015 Όροι για τη Φύλαξη ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 207k
045-2015 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το ΚΑΠΗ Άνω Κώμης.pdf 187k
046-2015 Απόρριψη προδικαστικής προσφυγής της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε για προμήθεια, εγκατάσταση 16 Φωτοβολταϊκών.pdf 185k
047-2015 Κατακύρωση για το κατάστημα επί της Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Ι. Τράντα.pdf 151k
048-2015 Απόρριψη της ένστασης της ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπήρων Led για τη Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 193k
049-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πτελέας.pdf 159k
050-2015 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 193k
051-2015 3η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 161k
052-2015 1η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 163k
053-2015 Απευθείας ανάθεση σε ορκωτό τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2014.pdf 161k
054-2015 Έγκριση πρακτικών και νέοι όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της Πλ. Νίκης - Πανδώρας- Βαλταδώρων.pdf 197k
055-2015 Έγκριση πρακτικών και νέοι όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της Βαλταδώρων 2.pdf 196k
056-2015 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Λιβερών (Παπαμιχαήλ).pdf 150k
057-2015 Όροι για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 176k
058-2015 Τροποίηση της 333-2014 απόφασης περί καθορισμού τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών για το 2015.pdf 152k
059-2015 Άσκηση μήνυσης κατ΄αγνώστων για πυρκαγιά σε κάδους απορριμμάτων.pdf 142k
060-2015 Ορισμός δικηγόρου για τα ασφαλιστικά του ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ για την Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων.pdf 150k