Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
081-2015 5η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 158k
082-2015 Παραλαβή μελέτης για Τεχνικές Μελέτες (3ο Γυμνάσιο).pdf 151k
083-2015 Αποδοχή έντασης του ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙΔΗ ΑΒΕΕ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.pdf 309k
084-2015 _Οροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της Τσιμηνάκη 2.pdf 187k
085-2015 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2014 κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 198k
086-2015 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2014 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 194k
087-2015 Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο του ταμείου του Δήμου.pdf 164k
088-2015 Όροι για το πανηγύρι Δρεπάνου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2015.pdf 186k
089-2015 Όροι για τις Αναδιαμορφώσεις και ανακατασκευές υποδομών.pdf 342k
090-2015 Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 151k
091-2015 Έγκριση πρακτικού και νέοι όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της Πλ. Νίκης - Πανδώρας- Βαλταδώρων.pdf 197k
092-2015 Έγκριση πρακτικού της διαπραγμάτευσης για εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών 2014 - 2015 1.pdf 220k
093-2015 Όροι για προμήθεια χρωμάτων - ξυλουργικών - σιδηρικών και υδραυλικών υλικών.pdf 344k
094-2015 Όροι για προμήθεια λατομικών αδρανών υλικών για το 2015.pdf 237k
095-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Κερασιάς.pdf 160k
096-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.pdf 160k
097-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Καρυδίτσας.pdf 161k
098-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Κοίλων.pdf 161k
099-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Αιανής.pdf 174k
100-2015 6η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 190k