Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
141-2015 Αποδοχή αιτήματος σωματείου κεφετεριών για μείωση τέλους χρήσης πεζοδρομίων.pdf 212k
142-2015 Αποδοχή αιτήματος της εταιρίας ΣΦΑΓΕΙΑ για συμψηφισμό με τα οφειλόμενα στο Δήμο.pdf 209k
143-2015 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αιανής.pdf 254k
144-2015 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη.pdf 243k
145-2015 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 238k
146-2015 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελίμειας.pdf 257k
147-2015 Κατακύρωση για την προμήθεια, εγκατάσταση 16 Φωτοβολταϊκών.pdf 219k
148-2015 Κατακύρωση για προμήθεια λατομικών αδρανών υλικών για το 2015.pdf 232k
149-2015 Κατακύρωση για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος και ασφαλτικών για το έτος 2015.pdf 248k
150-2015 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Κοίλων (Γκόγκος Ευάγγελος).pdf 257k
151-2015 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Κοίλων (Ιτσκος Ιωάννης).pdf 265k
152-2015 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Κοίλων (Γώγος Μιχαήλ).pdf 266k
153-2015 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σκήτης (Διαμαντίδου Μαρία).pdf 266k
154-2015 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σκήτης (Διαμαντίδου Ελένη).pdf 265k
155-2015 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σκήτης (Τζελίνη Παναγιώτα).pdf 267k
156-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Κερασέας.pdf 210k
157-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Καισάρειας.pdf 211k
158-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.pdf 209k
159-2015 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Κρόκου.pdf 208k
160-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 208k