Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
383-2015 16η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 459k
384-2015 Τερματισμός της προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών Δήμου Κοζάνης και Κοινωφελούς.pdf 423k
385-2015 Τερματισμός της μίσθωσης ακινήτου για το 5ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 196k
386-2015 Τερματισμός της μίσθωσης ακινήτου για το 9ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 485k
387-2015 Τερματισμός της μίσθωσης ακινήτου για το 14ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 436k
388-2015 Τερματισμός της μίσθωσης ακινήτου για το α΄τμήμα του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 436k
389-2015 Τερματισμός της μίσθωσης ακινήτου για το β΄τμήμα του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 437k
390-2015 Τερματισμός της μίσθωσης ακινήτου για το α΄τμήμα του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 436k
391-2015 Τερματισμός της μίσθωσης ακινήτου για το β΄τμήμα του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 197k
392-2015 Αποδοχή αίτησης ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ ΕΠΕ.pdf 464k
393-2015 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Κίλα Γεωργίου.pdf 431k
394-2015 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Κίλα Γεωργίου 2.pdf 432k
395-2015 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Κίλα Γεωργίου 3.pdf 193k
396-2015 Άσκηση αντιρρήσεων και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Αθανασιάδη Θεοδώρου.pdf 435k
397-2015 Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους χρήσης και τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών για το 2016.pdf 451k
398-2015 Tέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος για το 2016.pdf 201k
399-2015 Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια Κοζάνης για το 2016.pdf 203k
400-2015 Δικαίωμα βοσκής για το 2016.pdf 450k
401-2015 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2016.pdf 435k
402-2015 Ειδικό τέλος στάθμευσης για έργα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2016.pdf 196k