Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2014 Συγκρότηση Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το 2014.pdf 101k
002-2014 Συγκρότηση Επιτροπής ΠΔ 28-1980 για το 2014.pdf 114k
003-2014 Όροι για την εκποίηση δημοτικής έκτασης 888,00 τ.μ. στα Κοίλα.pdf 111k
004-2014 _Οροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Βαλταδώρων 2.pdf 109k
005-2014 Αποδοχή ένστασης Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε για την προμήθεια λαμπτήρων Led.pdf 170k
006-2014 Απόρριψη ένστασης ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ για την προμήθεια λαμπτήρων Led.pdf 225k
007-2014 Απόρριψη ένστασης ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε για την προμήθεια λαμπτήρων Led.pdf 134k
008-2014 Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2013.pdf 483k
009-2014 1η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 203k
010-2014 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 123k
011-2014 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 126k
012-2014 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 106k
013-2014 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 104k
014-2014 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2014 στον Βαρδάκα Γεώργιο.pdf 103k
015-2014 1η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 106k
016-2014 1η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρίσιου.pdf 107k
017-2014 Διατήρηση απαλλοτρίωσης για διαπλάτυνση τμήματος Εθνικής Οδού.pdf 99k
019-2014 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 178k
020-2014 2η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 105k
021-2014 3η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 172k