Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
269-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών του Χαραλαμπίδη Σταύρου του Γεωργίου.pdf 161k
270-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΑΛΗ- Γ.ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΣ Ο.Ε.pdf 162k
271-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών της εταιρίας Δ. & Γ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Ο.Ε..pdf 160k
272-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών του Τσιμτσιλιάκου Νικολάου του Δημητρίου.pdf 161k
273-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΙΔΗ Ο.Ε..pdf 160k
274-2014 Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγων Προέδρων & Εκπροσώπων παγίας προκαταβολής 2014.pdf 582k
275-2014 1η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 155k
276-2014 2η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 150k
277-2014 3η Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2014.pdf 172k
278-2014 12η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 157k
279-2014 Κατακύρωση για την Προμήθεια λαμπτήρων για το έτος 2014.pdf 219k
280-2014 Κατακύρωση για την προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και μπαταριών κινητού εξοπλισμού για το 2014.pdf 431k
281-2014 Καθορισμός όρων για το Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 167k
282-2014 Εκλογή αντιπροέδρου από 01.09.2014 έως 05.03.2017.pdf 142k
283-2014 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 193k
284-2014 13η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 154k
285-2014 Εξουσιοδότηση για υπόθεση Θεοδώρας συζ. Ζήση Τσιόπτσια.pdf 81k
286-2014 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΑΛΗ - Γ. ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.pdf 79k
287-2014 Μη άσκηση αναίρεσης κατά απόφασης για Φρειδερίκη Τουτουντζή.pdf 85k
288-2014 Ορισμός δικηγόρου για απαλλοτριώσεις Ποντοκώμης, Ακρινής , Κλείτους, Οινόης & Φτελιάς.pdf 78k