Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
289-2014 Εξουσιοδότηση για υπόθεση Καπνοτίδη Κωνσταντίνο.pdf 81k
290-2014 Όροι για το ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ.pdf 105k
291-2014 Όροι χωραφιών Πετρανών.pdf 103k
292-2014 Όροι χωραφιών Αγ. Χαραλάμπους.pdf 104k
293-2014 Όροι χωραφιών Πτελέας.pdf 104k
294-2014 Όροι χωραφιών Σκήτης.pdf 103k
295-2014 Όροι χωραφιών Ανθοτόπου.pdf 103k
296-2014 Όροι για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015.pdf 226k
297-2014 Κατακύρωση για το ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ.pdf 155k
298-2014 Κατακύρωση χωραφιών Πετρανών.pdf 153k
299-2014 Κατακύρωση χωραφιών Αγ. Χαραλάμπους.pdf 152k
300-2014 Κατακύρωση χωραφιών Πτελέας.pdf 154k
301-2014 Κατακύρωση χωραφιών Σκήτης.pdf 152k
302-2014 Κατακύρωση χωραφιών Ανθοτόπου.pdf 152k
303-2014 Απόρριψη της ένστασης της Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για το Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.pdf 178k
304-2014 Απόρ ένστ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓ εξοικ ενέρ δημ φωτισ Ελλησ Αιαν Ελίμ Δημ. Υψηλ.pdf 182k
305-2014 Απόρριψη ένστασης της ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ εξοικ ενέρ δημ φωτισ Ελλησ Αιαν Ελίμ Δημ. Υψηλ.pdf 174k
306-2014 Απόρριψη ένστασης της ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για προμήθεια, εγκατάσταση 16 Φωτοβολταϊκών.pdf 187k
307-2014 Απόρριψη ένστασης της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε για προμήθεια, εγκατάσταση 16 Φωτοβολταϊκών.pdf 178k
308-2014 Αποδοχή ένστασης της ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπήρων Led για τη Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 177k