Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
309-2014 Απόρριψη ένστασης της ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπήρων Led για τη Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 178k
310-2014 _Οροι για εκμίσθωση καταστήματος επί των οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Τσιμηνάκη.pdf 115k
311-2014 _Οροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Τσιμηνάκη 2.pdf 113k
312-2014 Όροι για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ).pdf 191k
313-2014 Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου του προγράμματος Εξοικονομώ.pdf 153k
314-2014 14η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 153k
315-2014 Απευθείας ανάθεση για Αποτύπωση φέροντα οργανισμού 3ου Γυμνασίου - Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολύθησης & Παραλαβής.pdf 171k
316-2014 4η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 216-2014 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 177k
317-2014 Τροποποίηση της 229-2014 για Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2014.pdf 172k
318-2014 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 222k
319-2014 4η Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2014.pdf 169k
320-2014 15η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 159k
321-2014 5η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2014 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 174k
322-2014 Όροι για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για χειμερινή περίοδο 2014-2015.pdf 135k
323-2014 7η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 167k
324-2014 Κατακύρωση για την προμήθεια χρωμάτων, ξυλουργικών, σιδηρικών και υδραυλικών για το 2014.pdf 240k
325-2014 Καθορισμός όρων για το Κληροδότημα Ι & Γ ΜΙΚΡΟΥ για το 2014.pdf 160k
326-2014 Διακανονισμός οφειλής της ¨Θ. ΠΗΤΤΑΣ - Α. ΦΤΑΚΑΣ Ο.Ε.¨ κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 149k
327-2014 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 178k
328-2014 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 173k