Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
329-2014 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 217k
330-2014 _Οροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Πλ. 28ης Οκτωβρίου.pdf 115k
331-2014 Αποζημίωση από προσκύρωση Τσιανάκα Φανή του Νικολάου.pdf 151k
332-2014 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2015.pdf 153k
333-2014 Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών για το 2015.pdf 86k
334-2014 Tέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος για το 2015.pdf 82k
335-2014 Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια Κοζάνης για το 2015.pdf 87k
336-2014 Δικαίωμα βοσκής για το 2015.pdf 89k
337-2014 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2015.pdf 81k
338-2014 Ειδικό τέλος στάθμευσης για έργα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2015.pdf 81k
339-2014 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2015.pdf 87k
340-2014 Επιβολή τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων βόθρων για το 2015.pdf 81k
341-2014 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2015.pdf 79k
342-2014 Τέλος διαφήμισης για το 2015.pdf 96k
343-2014 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το 2015.pdf 92k
344-2014 Τέλος χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων αυτοκινήτων (γκαράζ) για το 2015.pdf 86k
345-2014 Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2015.pdf 98k
346-2014 Καθορισμός τελών χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων και οδών για το 2015.pdf 83k
347-2014 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2015.pdf 333k
348-2014 3η Απόδοση λογαριασμού από τον κ. Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου για την 220-2014 αποφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 153k