Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
369-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών του Τσανακτσίδη Χαραλάμπου του Γεωργίου.pdf 165k
370-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών του Αδαμίδη Χρήστου του Γεωργίου.pdf 164k
371-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών της Χιονίδου Παναγιώτας του Κωνσταντίνου.pdf 163k
372-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών της Κουτσογιώτα Θεανώς του Λαζάρου.pdf 164k
373-2014 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της πρωην Δημαρχιακής Επιτροπής.pdf 152k
374-2014 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ασφαλιστικής εταιρίας PERSONAL INSURANCE ΑΕΓΑ.pdf 155k
375-2014 Νέοι όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Τσιμηνάκη 2.pdf 189k
376-2014 Κατακύρωση για το κατάστημα επί των οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Τσιμηνάκη.pdf 149k
377-2014 Απόρριψη της ένστασης ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. για το διαγωνισμό Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων.pdf 167k
378-2014 Απόρριψη της ένστασης Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ για το διαγωνισμό Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων.pdf 168k
379-2014 Απόρριψη της ένστασης ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε. για το διαγωνισμό Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων.pdf 169k
380-2014 4η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 157k
381-2014 3η Απόδοση λογαριασμού από τον Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρισίου για την 228-2014 απόφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 149k
382-2014 4η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρίσιου.pdf 157k
383-2014 Όροι για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων 2014.pdf 163k
384-2014 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 182k
385-2014 17η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 156k
386-2014 Κατακύρωση για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015.pdf 202k
387-2014 Άγονος και διαπραγμάτευση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ).pdf 151k
388-2014 Άγονος και διαπραγμάτευση για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για χειμερινή περίοδο 2014-2015.pdf 151k