Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
505-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της εταιρίας ΤΖΙΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..pdf 151k
506-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της Τζωρτζή Κωνσταντινίας του Πάσχου.pdf 154k
507-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών του Τιντζογλίδη Θεοφίλου του Κωνσταντίνου.pdf 166k
508-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Τούνα Αλεξάνδρου του Πάσχου.pdf 151k
509-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Τσαχουρίδη Αλεξάνδρου του Γρηγορίου.pdf 150k
510-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της Τσιάρα Παναγιώτας του Δημητρίου.pdf 151k
511-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών της εταιρίας ΤΣΙΑΡΔΑΣ Γ - ΖΑΜΠΡΟΣ Δ. ΕΠΕ.pdf 164k
512-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Τσιομπασίδη Βασιλείου του Ευσταθίου.pdf 151k
513-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Τσιομπασίδη Ευσταθίου του Βασιλείου.pdf 151k
514-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Τσιτσιούλη Ιωάννη του Νικολάου.pdf 153k
515-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Τσιώνη Δημητρίου του Παναγιώτη.pdf 153k
521-2014 Άγονος και διαπραγμάτευση για την Προμήθεια λατομικών αδρανών υλικών.pdf 164k
522-2014 Απευθείας ανάθεση για εργασία συντήρησης - επισκευής οχημάτων για το 2014.pdf 186k
523-2014 18η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 151k
524-2014 Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 171k
525-2014 19η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 154k
526-2014 Τροποποίηση της 281-2014 περί καθορισμού όρων για το Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 172k
527-2014 Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών μικρών έργων για το 2015.pdf 170k
528-2014 12η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 212k
529-2014 Επιλογή της Εθνικής Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 150k