Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
129-2014 Κατακύρωση για την Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης.pdf 140k
130-2014 Όροι για την προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και μπαταριών κινητού εξοπλισμού για το 2014.pdf 1,1MB
131-2014 2η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρίσιου.pdf 108k
132-2014 Εισηγητική έκθεση α΄ τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 207k
133-2014 Άσκηση μήνυσης κατ΄αγνώστων για πυρκαγιά σε κάδους απορριμμάτων.pdf 77k
134-2014 Άσκηση μήνυσης κατ΄αγνώστων για κλοπή περίφραξης ΧΑΔΑ Άνω Κώμης.pdf 78k
135-2014 Όροι για το πανηγύρι Δρεπάνου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 113k
136-2014 Όροι για τη Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης.pdf 240k
137-2014 Κατακύρωση για την Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής.pdf 140k
138-2014 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 136k
139-2014 Τροποποίηση της 72-2014 για Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2014 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 126k
140-2014 1η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 47-2014 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 125k
141-2014 2η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου - Απριλίου 2014 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 121k
142-2014 Αποδοχή δωρεάς του ΟΤ 2 από τη ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ.pdf 131k
143-2014 Ορισμός δικηγόρου Τσιαμπράζη Δημητρίου για το Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου.pdf 135k
144-2014 Ορισμός ημερομηνίας της δημοπρασίας του έργου Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης.pdf 135k
145-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της Παπακώστα Αικατερίνης του Χρήστου.pdf 134k
146-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Βάσσου Δημητρίου του Ζήση.pdf 134k
147-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Παπαδόπουλου Λορέντζου του Παύλου.pdf 135k
148-2014 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 156k