Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
149-2014 1η Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2014.pdf 120k
150-2014 8η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 118k
151-2014 3η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 143k
152-2014 Κατακύρωση για την Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.pdf 141k
153-2014 Κατακύρωση για την προμήθεια λευκού φρέσκου γάλακτος για το έτος 2014.pdf 113k
154-2014 Κατακύρωση το πανηγύρι του Δρεπάνου ΛοΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 101k
155-2014 Κατακύρωση για την εκμίσθωση λεωφορείου.pdf 133k
156-2014 Κατακύρωση για την εκποίηση δημοτικής έκτασης 5528,68 τ.μ. στα Αλωνάκια.pdf 133k
157-2014 Κατακύρωση για μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων 2014.pdf 237k
158-2014 2η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 131k
159-2014 Έγκριση Απολογισμού 2013 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 155k
160-2014 Έγκριση Απολογισμού 2013 κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 170k
161-2014 Όροι για την Ανακατασκευή Ηλεκτροφωτισμού Πάρκου Αγίας Παρασκευής Καρυδίτσας.pdf 249k
162-2014 Όροι για τις Πλακοστρώσεις οδοποιίας Νέου Οικισμού Κλείτου.pdf 305k
163-2014 Όροι για την προμήθεια -εγκατάσταση -επιδιόρθωση-επέκταση ασύρματου δικτύου Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης.pdf 145k
164-2014 Όροι για την προμήθεια και εγκατάσταση περιπτέρων.pdf 135k
165-2014 Όροι για τον καθαρισμό κτιρίων της Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 115k
166-2014 Όροι για ασφαλιστικά συμβόλαια για το 2014.pdf 262k
167-2014 Κατακύρωση για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης.pdf 179k
168-2014 Απορριψη της ένστασης ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε για το διαγωνισμό Προμήθεια λατομικών αδρανών υλικών.pdf 160k