Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
180-2013 Απόδοση λογαριασμού από τον κ. Βαρδάκα Εμμανουήλ του Νικολάου για την 105-2013 αποφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 98k
181-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βαρδάκα Εμμανουήλ του Νικολάου.pdf 105k
182-2013 Αποζημίωση από ρυμοτόμηση Χρήστος Βλάχος του Χαράλαμπου.pdf 101k
183-2013 Αποζημίωση από ρυμοτόμηση Δήμητρας Βαρσάμη - Ταρτάρα του Κωνσταντίνου.pdf 102k
184-2013 Όροι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ανάθεσης μελέτης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου.pdf 124k
185-2013 Όροι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ανάθεσης μελέτης Δημαρχείου Κοζάνης.pdf 124k
186-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ..pdf 121k
187-2013 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 129-2013 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 114k
188-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαϊου - Ιουνίου 2013 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 106k
189-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ..pdf 103k
190-2013 Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 104k
191-2013 Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 100k
192-2013 Όροι για την προμήθεια και εγκατάσταση πυκνωτών στις γεωτρήσεις του Βαθυλάκου.pdf 367k
193-2013 Κατακύρωση για τις Διαμορφώσεις οικοδομικές εργασίες δημοτικών κτιρίων - υποδομών.pdf 107k
194-2013 Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του έργου Οδοστρώματα - Επισκευές Κοζάνης (έτους 2013).pdf 102k
195-2013 Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων διαφημιστικών μέσων.pdf 100k
196-2013 Τροποποίηση της αποδοχής δωρεάς χρήσης αντιλοστασίου - γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρυακίου από Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας.pdf 109k
197-2013 Αποζημίωση από ρυμοτόμηση Απόστολος Σιάτρας του Δημητρίου.pdf 101k
198-2013 Όροι για την προμήθεια εργαλείων συντηρήσεων.pdf 317k
199-2013 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ.pdf 76k