Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
281-2013 Όροι για την Προμήθεια σίτισης στον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 188k
282-2013 Όροι για την Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπήρων Led.pdf 230k
283-2013 Όροι για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2014.pdf 218k
284-2013 Όροι για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για χειμερινή περίοδο 2013-2014.pdf 129k
285-2013 Απόδοση λογαριασμού από τον κ. Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου για την 179-2013 αποφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 98k
286-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 106k
287-2013 Μη άσκηση έφεσης κατά απόφασης για ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ.pdf 79k
288-2013 Έγκριση γενομένων δαπανών του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 114k
289-2013 Συμψηφισμός του τέλους ΕΕΤΗΔΕ Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 102k
290-1-2013 Όροι για υλικών - χρωμάτων για το 2013 (β΄φάση).pdf 151k
290-2013 Τερματισμός της μίσθωσης 35 μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων.pdf 99k
291-2013 Όροι για τη Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό 2013-2014.pdf 117k
292-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 115k
293-2013 Παραπομπή στο Δ.Σ. της μίσθωσης για τον Γ΄Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.pdf 97k
294-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 107k
295-2013 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 231-2013 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 99k
296-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 104k
297-2013 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 233-2013 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 119k
298-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2013 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 106k
299-2013 Όροι για Κατασκευή θυροφράγματος στο κανάλι ΣΟΥΛΟΥ.pdf 211k