Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
300-2013 Όροι για Επισκευή - αναβάθμιση υπαίθριου αμφιθεάτρου.pdf 211k
301-2013 Απευθείας ανάθεση για Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσεων νερού.pdf 109k
302-2013 Κατακύρωση για το Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.pdf 113k
303-2013 Ορισμός δικηγόρου για αναίρεση της 7-2007 αποφ. πολυμ. Πρωτοδ. στον Άρειο Πάγο.pdf 99k
304-2013 Άσκηση προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463-2006.pdf 99k
305-2013 Αποζημίωση από προσκύρωση Όλγας, Βασιλικής, Θεοδώρας και Δήμητρας Μωραϊτη.pdf 108k
306-2013 Άσκηση έφεσης για υπόθεση Καραλιώτα & Κοντού επιδότηση κατοικίας.pdf 106k
307-2013 Κατακύρωση για Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοζάνης.pdf 136k
308-2013 Εισηγητική έκθεση β΄ τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 212k
309-2013 Εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 213k
310-2013 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 99k
311-2013 Απόρριψη ένστασης για διακήρυξη της προμήθειας λαμπτήρων Led 1.pdf 110k
312-2013 Κατακύρωση για προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (β΄φάση).pdf 146k
313-2013 Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για το Ειδικό Νηπιαγωγείο στον Μουράτογλου.pdf 100k
314-2013 Κατακύρωση για τα χωράφια Κάτω Κώμης.pdf 106k
315-2013 Κατακύρωση για τα χωράφια Αλωνακίων.pdf 105k
316-2013 Τερματισμός της εκμίσθωσης χωραφιών Χρωμίου.pdf 101k
317-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 101k
318-2013 Κατακύρωση για μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού 2013 - 2014.pdf 200k
319-2013 Απευθείας ανάθεση προμήθειας ψυχρής ασφάλτου στην Πρόμπονα Παναγιώτα & Σια Ο.Ε..pdf 102k