Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
340-2013 Kατακύρωση για Επισκευή - αναβάθμιση υπαίθριου αμφιθεάτρου.pdf 103k
341-2013 Κατακύρωση για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2014.pdf 144k
342-2013 Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγων Προέδρων & Εκπροσώπων παγίας προκαταβολής 2013.pdf 408k
343-2013 Κατακύρωση για την Προμήθεια σίτισης στον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 109k
344-2013 Κατακύρωση για τα χωράφια Ποντοκώμης.pdf 103k
345-2013 Αποδοχή δωρεάς του ΟΤ 3 από τη ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ.pdf 94k
346-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 122k
347-2013 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 298-2013 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 118k
348-2013 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 296-2013 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 100k
349-2013 Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών μικρών έργων για το 2014.pdf 123k
350-2013 Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής Πουγαρίδη Κοσμά του Αντωνίου.pdf 83k
351-2013 Άσκηση έφεσης για υπόθεση Δημητράκη Εμμανουήλ καφενείο στο Κτένι.pdf 81k
352-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 103k