Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
021-2013 Μη άσκηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο για υπόθεση πέντε υπαλλήλων του πρώην Δήμου Ελλησπόντου.pdf 86k
022-2013 Αποδοχή της ένστασης της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ για την Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου.pdf 150k
023-2013 Όροι για την εκμίσθωση χωραφιών των Σιδερών.pdf 104k
024-2013 Όροι για την εκμίσθωση χωραφιών οικισμού Σταυρωτής της Αμυγδαλιάς.pdf 103k
025-2013 Μη αποδοχή μείωσης μισθώματος του Σμαράγδα Ησαία - Εξουσιοδότηση Γκέκα Ελένης.pdf 85k
026-2013 Κατακύρωση χωραφιών Άνω Κώμης.pdf 140k
027-2013 Κατακύρωση χωραφιών των Σιδερών.pdf 111k
028-2013 Κατακύρωση χωραφιών οικισμού Σταυρωτής της Αμυγδαλιάς.pdf 103k
029-2013 Κατακύρωση για το Κοινοτικό Αναψυκτήριο στην Ροδιανή.pdf 100k
030-2013 Κατακύρωση για την εκποίηση δυο παλιών οχημάτων του Δήμου.pdf 101k
031-2013 Έγκριση πρακτικού προμήθειας υγρών καυσίμων και παραπομπή στο Δ.Σ.pdf 103k
032-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων Π.Ο.Ε..pdf 111k
033-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 158k
034-2013 Όροι για τον καθαρισμό κτιρίων της Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 119k
035-2013 Όροι για την Προμήθεια σίτισης στον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 188k
036-2013 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2013.pdf 159k
037-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 104k
038-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Μανθούλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου.pdf 104k
039-2013 Όροι για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών για το 2013.pdf 202k
040-2013 Όροι για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για το 2013.pdf 187k