Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
041-2013 Όροι για την προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας.pdf 192k
042-2013 Συγκρότηση Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το 2013.pdf 124k
043-2013 Συγκρότηση Επιτροπής ΠΔ 28-1980 για το 2013.pdf 116k
044-2013 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2011 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 153k
045-2013 Διαταγή πληρωμής και απόδοσης μισθίου Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 78k
046-2013 Αξιοποίηση περιουσίας Κληροδοτήματος ¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 76k
047-2013 Τροποποίηση της 282-2012 απόφασης κληρ. ¨Ι. & Γ. Μικρού¨.pdf 98k
048-2013 Κατακύρωση της Προμήθειας και εγκατάστασης επιδεικτικού εκπαιδευτικού συτήματος ΑΠΕ.pdf 110k
049-2013 Όροι για την προμήθεια γραφικής ύλης για το 2013.pdf 181k
050-2013 Όροι για την προμήθεια γάλακτος για δώδεκα μήνες.pdf 134k
051-2013 Όροι για την προμήθεια λαμπτήρων για το 2013.pdf 204k
052-2013 Όροι για μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων 2013.pdf 105k
053-2013 Όροι για χωράφια Χρωμίου.pdf 103k
054-2013 Άσκηση έφεσης για υπόθεση ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε. κατά Δήμου Κοζάνης.pdf 79k
055-2013 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την16-2013 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 114k
056-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 106k
057-2013 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2012 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 179k
058-2013 Έγκριση αναγνώρισης της Διάφα Αγνής ως καθολική διάδοχο της Διάφα Σταυρούλας.pdf 93k
059-2013 Είσπραξη μισθωμάτων με έκδοση δικαστικής απόφασης ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ.pdf 77k
060-2013 Είσπραξη μισθωμάτων με έκδοση δικαστικής απόφασης ΝΤΟΥΜΑ Θ & ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Α. Ο.Ε..pdf 77k