Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
101-2013 Τροποποίηση της 248-2012 για το Τέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος.pdf 83k
102-2013 Τροποποίηση της 250-2012 για τα Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια.pdf 86k
103-2013 Απευθείας στον ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟ ΖΗΣΗ για Συντηρήση σήμανσης διαβάσεων.pdf 108k
104-2013 Τερματισμός της εκμίσθωσης χωραφιών Χρωμίου.pdf 97k
105-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βαρδάκα Εμμανουήλ του Νικολάου.pdf 105k
106-2013 Λήψη απόφασης για διευκόλυνση οφειλετών του Δήμου αρ. 170 του Ν. 3463-2006 ΔΚΚ.pdf 129k
107-2013 Τροποποίηση της 243-2012 για τα Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ.pdf 79k
108-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 109k
109-2013 Κατακύρωση χωραφιών των Λιβερών.pdf 102k
110-2013 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 113k
111-2013 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου(1).pdf 114k
111-2013 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 114k
112-2013 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αιανής.pdf 114k
113-2013 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελίμειας.pdf 114k
114-2013 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη.pdf 114k
115-2013 Κατακύρωση για τον καθαρισμό κτιρίων της Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 114k
116-2013 Όροι για Οδοστρώματα - Επισκευές Κοζάνης (έτους 2013).pdf 240k
117-2013 Τροποποίηση της 89-2013 χορήγησης οικον. ενίσχυσης σε άπορες οικογένειες για το Κληροδότημα ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 101k
118-2013 Όροι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.pdf 101k
119-2013 Κατακύρωση για μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων 2013.pdf 184k