Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
120-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 129k
121-2013 Έγκριση Προϋπολογισμού 2013 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 177k
122-2013 Καθορισμός όρων για το Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 116k
123-2013 Κατακύρωση για την προμήθεια λαμπτήρων για το 2013.pdf 156k
124-2013 Κατακύρωση για την προμήθεια λατομικών - αδρανών υλικών για το 2013.pdf 118k
125-2013 Διαπραγμάτευση για την Προμήθεια σίτισης στον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 102k
126-2013 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών μικρών έργων για το 2013.pdf 117k
127-2013 Τροποποίηση της 243-2012 για τα Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ.pdf 97k
128-2013 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 56-2013 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 114k
129-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου - Απριλίου 2013 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 107k
130-2013 Όροι για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων διαφημιστικών μέσων.pdf 309k
131-2013 Όροι για μηχανογραφικό λογισμικό για το 2013.pdf 151k
132-2013 Όροι για ασφαλιστικά συμβόλαια για το 2013.pdf 108k
133-2013 Όροι για τη Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 212k
134-2013 Όροι για Μεγάλης κλίμακας επισκευές στεγών σε σχολικές μονάδες.pdf 221k
135-2013 Όροι για Διαγραμμίσεις δημοτικού οδικού δικτύου.pdf 220k
136-2013 Όροι για το πανηγύρι Δρεπάνου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 100k
137-2013 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 5ο Νηπιαγωγείο.pdf 106k
138-2013 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 9ο Νηπιαγωγείο.pdf 102k
139-2013 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 14ο Νηπιαγωγείο.pdf 106k