Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
140-2013 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 15ο Νηπιαγωγείο (α΄τμήμα).pdf 109k
141-2013 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 15ο Νηπιαγωγείο (β΄τμήμα).pdf 109k
142-2013 Όροι για τον Καθαρισμό ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 115k
143-2013 Ορισμός πληρεξούσιο δικηγόρου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης υπόθεση ΕΡΓΟΚΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΤΕΒΕ.pdf 79k
144-2013 Ορισμός πληρεξούσιο δικηγόρου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης υπόθεση ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.pdf 79k
145-2013 Απόδοση λογαριασμού από τον Μανθούλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου για την 38-2013 απόφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 98k
146-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρίσιου.pdf 104k
147-2013 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2012 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 131k
148-2013 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2012 κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 134k
149-2013 Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 102k
150-2013 Όροι για τις Διαμορφώσεις οικοδομικές εργασίες δημοτικών κτιρίων - υποδομών.pdf 222k
151-2013 Κατακύρωση το πανηγύρι του Δρεπάνου ΛοΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 101k
152-2013 Κατακύρωση ασφαλιστικών συμβολαίων για το 2013.pdf 110k
153-2013 Απευθείας ανάθεση προμήθειας 50 κώνων στην εταιρία Αφοί Ματάνα ΟΕ.pdf 98k
154-2013 Ορισμός ημερομηνίας της δημοπρασίας του έργου Οδοστρώματα - Επισκευές Κοζάνης (έτους 2013).pdf 102k
155-2013 Παραπομπή της μίσθωσης με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Σκήτης.pdf 96k
156-2013 Παραπομπή της μίσθωσης με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Καλαμιάς.pdf 96k
157-2013 Παραπομπή της μίσθωσης με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Ξηρολίμνης.pdf 97k
158-2013 Παραπομπή της μίσθωσης με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Ρυακίου.pdf 96k
159-2013 Παραπομπή της μίσθωσης με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Πολυμύλου.pdf 97k