Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
160-2013 Παραπομπή της μίσθωσης με γεώτρηση άρδευσης στην ΤΚ Ακρινής.pdf 96k
161-2013 Εισηγητική έκθεση δ΄ τριμήνου 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 208k
162-2013 Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2013.pdf 113k
163-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 109k
164-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 101k
165-2013 Κατακύρωση του έργου Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 131k
166-2013 Άσκηση έφεσης για υπόθεση Ευάγγελου Γιαννόπουλου καταβολή της ειδικής παροχής Δ. Αιανής.pdf 80k
167-2013 Όροι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ανάθεσης μελέτης Σχολείου Ξηρολίμνης.pdf 123k
168-2013 Όροι για την προμήθεια σπόρων - φυτών και δενδρυλλίων.pdf 221k
169-2013 Όροι για την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων.pdf 152k
170-2013 Όροι για την προμήθεια υλικών οδοσήμανσης.pdf 161k
171-2013 Όροι για την προμήθεια τροφίμων για Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης.pdf 231k
172-2013 Όροι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ανάθεσης μελέτης Τεχνικές Μελέτες.pdf 130k
173-2013 _Οροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Βαλταδώρων 2.pdf 108k
174-2013 Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 100k
175-2013 Τροποποίηση του προϋπολογισμού 2013 Κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 99k
176-2013 Όροι για Διαγραμμίσεις δημοτικού οδικού δικτύου.pdf 219k
177-2013 Κατακύρωση για Μεγάλης κλίμακας επισκευές στεγών σε σχολικές μονάδες.pdf 106k
178-2013 Απόδοση λογαριασμού από τον κ. Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου για την 37-2013 αποφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 99k
179-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 105k