Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
241-2013 Απευθείας ανάθεση του έργου Οδοστρώματα - Επισκευές Κοζάνης (έτους 2013) στον ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ.pdf 112k
242-2013 Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης διαμερίσματος του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 98k
243-2013 Όροι για Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοζάνης.pdf 243k
244-2013 Άγονος ο διαγωνισμός για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ - διαπραγμάτευση.pdf 102k
245-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 108k
246-2013 Τροποποίηση της 242-2013 αποφ. για απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης διαμερίσματος του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 101k
247-2013 Επιλογή της Συνεταιριστική Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 103k
248-2013 Έγκριση γενομένων δαπανών του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 134k
249-2013 Απόδοση λογαριασμού από τον Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρισίου για την 146-2013 απόφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 102k
250-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρίσιου.pdf 108k
251-2013 Όροι για τα χωράφια Αγίας Παρασκευής.pdf 110k
252-2013 Όροι για τα χωράφια Αμυγδαλιάς.pdf 110k
253-2013 Όροι για τα χωράφια Κοίλων.pdf 109k
254-2013 Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών για το 2014.pdf 88k
255-2013 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2014.pdf 162k
256-2013 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2014.pdf 87k
257-2013 Καθορισμός τελών χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων και οδών για το 2014.pdf 90k
258-2013 Επιβολή τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων βόθρων για το 2014.pdf 87k
259-2013 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για μεγάλα έργα για το 2013.pdf 131k
260-2013 Απευθείας ανάθεση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 99k