Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2012 Όροι για τη Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης.pdf 268k
002-2012 Όροι για το Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΔ Μαυροδενδρίου.pdf 257k
003-2012 Όροι για τις Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων της περιοχής Ηπειρώτικα Κοζάνης.pdf 263k
004-2012 Όροι για τη Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στα ΟΤ 13,14,16,18 στη ΖΕΠ Κοζάνης.pdf 255k
005-2012 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών έργων για το 2012.pdf 120k
006-2012 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για μεγάλα έργα για το 2012.pdf 124k
007-2012 Όροι για τα τρόφιμα Παιδικών Σταθμών για το 2012.pdf 271k
008-2012 Όροι για τα υλικά καθαρισμού για το 2012.pdf 179k
009-2012 Όροι για τη Μίσθωση απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης.pdf 150k
010-2012 Κατακύρωση για οικοδομικά, χρώματα, ξυλουργικά, σιδηρικά και υδραυλικά υλικά για το 2012.pdf 201k
011-2012 Κατακύρωση για λατομικά , αδρανή υλικά για το 2012.pdf 150k
012-2012 Κατακύρωση για έτοιμο σκυρόδεμα και τσιμεντοπροϊόντα για το 2012.pdf 128k
013-2012 Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης δέσμευσης πιστώσεων.pdf 208k
014-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 251k
015-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων Π.Ο.Ε..pdf 120k
016-2012 Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής 2011.pdf 120k
017-2012 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2012.pdf 140k
018-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Νοεμ- Δεκ 2011 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 106k
019-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Δημοτικής Κοινότητας Αιανής.pdf 97k
020-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής.pdf 97k