Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
186-2012 Αίτηση ανάκλησης της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Βιοκλιματικό στη ΖΕΠ.pdf 120k
187-2012 Απευθείας στον Δημήτριο Τσιαπράζη για παροχή νομικών υπηρεσιών για το Βιοκλιματικό στη ΖΕΠ.pdf 133k
188-2012 Νέα Κατακύρωση του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ηπειρώτικα.pdf 145k
189-2012 Νέα Κατακύρωση του έργου Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΔ Μαυροδενδρίου.pdf 141k
190-2012 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2011 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 138k
191-2012 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2011 κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 140k
192-2012 Απόρριψη ενστάσεων Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.pdf 178k
193-2012 Κατακύρωση της Μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.pdf 306k
194-2012 Έγκριση γενόμενων δαπανών.pdf 112k
195-2012 Τέλος χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης ¨Νιαημερος 2012¨.pdf 113k
196-2012 Κατακύρωση του έργου Διάνοιξη οδού Αλικαρνασσού.pdf 112k
197-2012 Απόδοση λογαριασμού από τον Μανθούλη Κωνσταντίνο για την 142-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 105k
198-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Μανθούλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου.pdf 109k
199-2012 Έγκριση χορήγησης τρίμηνων αποδοχών στον Πάπιστα Αθανάσιο του Γεωργίου.pdf 102k
200-2012 Άσκηση έφεσης για υπόθεση Βασιλείου Τσεκουρώνα για γήπεδο Πολυμύλου.pdf 108k
201-2012 Απόδοση λογαριασμού βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 157-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 106k
202-2012 Εξουσιοδότηση για άσκηση έφεσης για Δημαρχιακής Επιτροπής.pdf 90k
203-2012 Όροι για το ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ.pdf 129k
204-2012 Αποζημίωση από αναλογισμό Ευρενιάδης Πρόδρομος του Αβραάμ.pdf 107k
205-2012 Αποζημίωση επικειμένων Παπατάτσιου Αγνή του Αργυρίου.pdf 102k