Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
206-2012 Απόδοση λογαριασμού από τον Βλάχο Σωτήριο για την 143-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 104k
207-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 111k
208-2012 Κατακύρωση για το ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ.pdf 116k
209-2012 Κατακύρωση για το Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Κοζάνης.pdf 116k
210-2012 Νέα Κατακύρωση του έργου αναπλάσεις Κ.Χ στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.pdf 135k
211-2012 Όροι για τη Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση κλπ.pdf 258k
212-2012 Τροποποποίηση της 5-2012 αποφ περί Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμών έργων για το 2012.pdf 112k
213-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 119k
214-2012 Μη άσκηση έφεσης για υπόθεση Aleksander Uzuni του Abdyl.pdf 108k
215-2012 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 184-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 106k
216-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου - Αυγούστου 2012 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 109k
217-2012 Παραπομπή στο Δ.Σ. της μίσθωσης ακινήτου στέγασης 7ου Νηπιαγωγείου.pdf 110k
218-2012 Παραπομπή στο Δ.Σ. της μίσθωσης ακινήτου στέγασης 18ου Νηπιαγωγείου.pdf 113k
219-2012 Ορισμός ημερομηνίας της δημοπρασίας του έργου Εσωτερική οδοποιία νέου οικισμού Κλείτου Β΄φάση.pdf 113k
220-2012 Νέοι όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Βαλταδώρων 2.pdf 140k
221-2012 Νέοι όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της Πλ. 28ης Οκτωβρίου.pdf 140k
222-2012 Κατακύρωση χωραφιών Δρεπάνου.pdf 129k
223-2012 Κατακύρωση χωραφιών Αγίου Δημητρίου.pdf 110k
224-2012 Κατακύρωση χωραφιών Αυγής.pdf 105k
225-2012 Όροι για εκμίσθωση χωραφιών Μαυροδενδρίου.pdf 131k